Kallelse: Piratpartiet Karlstads medlemsmöte 1/3-2014

Samtliga medlemmar kallas här med till Piratpartiet Karlstads årliga medlemsmöte den 1/3-2014 där vi ska bestämma bland annat styrelse, budget, verksamhetsplan och vilka kandidater som ska stå med på listan till kommunvalet.

Styrelsens propositioner samt verksamhetsplan och budget kommer att finnas synligt på föreningens blogg senast fem dagar innan årsmötet
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse ligger ute senast den 15 februari

Medlemmar har rätt att skicka in motioner till årsmötet, dessa ska vara inskickade till jimmie.karlsson@piratpartiet.se senast en vecka innan årsmötet och dessa kommer att publiceras tillsammans med propositionerna.
Adress till bloggen är karlstad.piratpartiet.se

___________________________________________________
Medlemsmötet

Plats: Studiefrämjandet
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad

Datum: 1 mars

Tid: 17:30
mötet beräknas ta ca en timme.

Dagordning för mötet:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande
(b) Val av sekreterare
(c) Val av kassör
(d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio
(e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Hälsningar
Jimmie Karlsson
Piratpartiet Karlstad

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>