Styrelsemöte 30/1-2014

 

 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande

Malin öppnade mötet kl 18.00
2. Fastställande av röstlängd
Malin Karlsson
Oscar Norberg
Jimmie Karlsson
3. Val av mötesfunktionärer
Mötet valde
Jimmie till mötesordförande
Malin till mötessekreterare
Oscar till justerare.
4. Mötets behörighet
Mötet anses vara behörigt kallat.
5. Godkännande av dagordningen
Mötet valde att fastställa dagordningen.
6. Ekonomisk rapport 2013
Mötet beslutade
att Jimmie får i uppgift att till medlemsmötet skriva en Ekomisk berättelse 2013 samt budget för 2014.
7. Verksamhetsberättelse 2013
Mötet beslutade
att Malin i uppdrag att till medlemsmötet skriva en verksamhetsberättelse för 2013 samt en verksamhetsplan för 2014.
8. Planering av årsmöte
Mötet beslutade
att Jimmie får i uppdrag att kalla till årsmöte samt att skicka ut möteshandlingar.
att medlemsmötet ska hållas den 1 mars 2014.
9. Kommunvalet
Mötet beslutade att:
att malin får i uppdrag att öppna upp för nominering till kommunlistan och dessa ska presenteras på årsmötet.
att styrelsens lista presenteras på årsmötet samt riva upp beslutet om att skicka med i handlinghandlingar
10. Propositioner till medlemsmöte
Mötet beslutade att Jimmie får i upodrag att färdigställa styrelsens proppropositioner och bufoga dessa till möteshandlingar
11.Övriga frågor
12. Mötets avslutande
Jimmie förklarade mötet avslutat 18:35.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>