Styrelsemöte 13/10-2013

 

 1. Mötets öppnande

Lucas förklarade mötet öppnat kl 14:08

2. Fastställande av röstlängd

Närvarande med rösträtt

Lucas Persson

Sebastian Andersson

Tommy Nordin

Malin Karlsson

Jimmie Karlsson

Oscar Norberg

Mötet valde att fastställa röstlängden

 

3. val av mötesfunktionärer

3.1 Mötesordförande

Lucas Persson valdes till mötesordförande.

3.2 Mötessekreterare

Jimmie Karlsson valdes till mötessekreterare.

3.3 Två justerare

Oscar Norberg och Sebastian Andersson valdes till justerare.


4. Mötets behörighet

Mötet anses vara behörigt kallat.

 

 

5. Godkännande av dagordningen

Mötet valde att godkänna dagordningen.

 

6. Lista till Kommunvalet 2014

Mötet beslutade att

Styrelsen ska ta fram en proposition till årsmötet om framtagandet av en lista till kommunvalet.

Valberedningen samt styrelsen tar fram varsin lista som ska presenteras i kallelsen till årsmötet.

 

7. Kommunprogram PP Karlstad

Mötet beslutade att

Jimmie får ansvar för att ta fram ett kommunprogram som ska presenteras som proposition till årsmötet.


8. Avhopp

Mötet noterar att

Oscar Norberg har hoppat av sin plats i valberedningen.

Revisorn har valt att avgå och revisorsersättaren tar över.


9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl 14:39

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>