Styrelsemöte 15/8-2013

Hej!

Här kommer ett något försenat protokoll från styrelsemötet den 15/8-2013.

Styrelsen har varit väldigt inaktiv den senaste tiden och vi måste göra något för att bättra oss, vi har därför valt att hålla minst ett styrelsemöte i månaden som antingen är fysiskt eller elektroniskt.

Pirater i området har säkert redan varit på föreläsningen med Amelia Andersdotter, det kommer ett längre blogginlägg om hur det gick.

 

 

1. Mötets öppnande

Lucas förklarar mötet öppnat 16.15
2. Fastställande av röstlängd

Mikael stål

Sebastian Andersson

Malin Karlsson

Jimmie Karlsson

Lucas Persson
Övriga närvarande med yttranderätt.

Damjan Tosic

JP Anderson
3. val av mötesfunktionärer

3.1 Mötesordförande

Mötet valde Lucas Persson
3.2 Mötessekreterare

Mötet valde Jimmie Karlsson

3.3 Två justerare

Mötet valde Malin Karlsson och Sebastian Andersson
4. Mötets behörighet

Mötet ansågs vara behörigt
7. Godkännande av dagordningen

Mötet valde att godkänna dagordningen.
6. Firmatecknare

Mötet valde att Kassör Jimmie Karlsson(xxxxxx-xxxx) och Ordförande Lucas Persson(xxxxxx-xxxx) tecknar firma var för sig

 

7. Styrelsens arbetsordning

Mötet beslutade

att Lucas och Malin har rätt att kalla till styrelsemöte, föreningen ska sträva efter att hålla ett möte i månaden antingen elektroniskt eller fysiskt.
8. Avhopp

På årsmötet valdes vissa personer till dubbla poster inom föreningen.
Mötet noterar att

Magnus Berglund lämnar sin post som ledamot i styrelsen.

Sebastian Andersson lämnar sin post i valberedningen.
9. Övriga frågor

9.1 Amelias besök

Mötet beslutade att

Piratpartiet Karlstad ska vara behjälpliga inför och under besöket, samt hålla ett kort föredrag om rörelsen i Karlstad och Värmland.
10. Mötets avslutande

Lucas avslutade mötet 16.53

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>