Årsmötesprotokoll 25/5-2013

Hej Pirater!

Nu har Piratpartiet Karlstad haft sitt årsmöte och en ny styrelse är vald, här under finner ni protokoll samt en bifogad PDF.

Sidan kommer framöver hållas uppdaterad!

Piratpartiet Karlstad Årsmötesprotokoll

 

 

 1. Mötets öppnande

Jimmie Karlsson öppnade 16.15

 1. Fastställande av röstlängd

Jimmie Karlsson

Damjan Tosic

C Magnus Berglund

Sebastian Andersson

Oscar Norberg

Coby Acinti

Joanna Kozlowska (från kl 16.35 Frågan om ansvarsfrihet… )

Gabriel Eriksson (från kl 16.35 Frågan om ansvarsfrihet… )

 1. Mötets behörighet

Mötet beslöt att mötet var behörigt kallat.

 1. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

Mötet valde Jimmie Karlsson till ordförande, C Magnus Berglund till sekreterare och Sebastian Andersson och Oscar Norberg till justerare

 1. Godkännande av dagordningen

Mötet lade till punkt 16 Mötets avslutande

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

Mötet lade denna till handlingarna

 1. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år

Mötet lade denna till handlingarna

 1. Revisionsberättelse för det föregående året

Mötet lade denna till handlingarna

 1. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet gav avgående styrelse ansvarsfrihet

 1. Inkomna motioner

Inga inkommit till föreningen

 1. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen

Mötet uppdrar till styrelsen att ta fram ett förslag på verksamhetsplan och budget, och därefter kalla till medlemsmöte. Årsmötet uppmanar medlemmarna till att skicka förslag till styrelsen.

 1. Val av styrelsen:
  1. Val av ordförande

Mötet valde Lucas Persson med acklamation.

  1. Val av sekreterare

Mötet valde Malin Karlsson med acklamation.

  1. Val av kassör

Mötet valde Jimmie Karlsson med acklamation.

  1. Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Mötet fastställer antalet till fem (5)

  1. Val av dessa ledamöter

Mötet valde Oscar Norberg, Sebastian Andersson, C Magnus Berglund, Tommy Nordin, Michael Ståhl.

 1. Val av årets revisor och ersättare för denna

Mötet valde Damjan Tosic till revisor och Peter Lesonen till Revisorsersättare

 1. Val av årets valberedning (en till fem personer)

Mötet valde Simon Nordgren, C Magnus Berglund, Sebastian Andersson, Oscar Norberg

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns anmälda

 1. Mötets avslutande

Mötet avslutades 17.55

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>