Protokoll: Uppstartsmöte för kommunförening Piratpartiet Karlstad

 

 

 

 

 

 

Den 4 december 2012 Banjogatan 6, Karlstad.

1) Mötet förklaras öppnat:
Mötet förklaras öppnat kl:19:47 av Isabelle Danielsson

2) Fastställande av röstlängd:
C Magnus Berglund
JP Anderson
Isabelle Danielsson
Coby Acinti
Malin Karlsson
Jimmie Karlsson
Andre Piirsalu
Sebastian Andersson
Oscar Norberg.

Mötet beslutade att anta ovanstående som röstlängd.

Övriga närvarande: Gustav Nipe.

3) Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare:
C Magnus Berglund valdes till mötesordförande.
JP Anderson valdes till mötessekreterare.
Malin Karlsson och Jimmie Karlsson valdes till justerare.

4) Mötets behörighet:
Mötet ansågs vara behörigt kallat

5) Godkännande av dagordningen:
Mötet godkände dagordningen med tillägget förslag till maskot under övriga frågor.
Mötet beslutande enhälligt att lägga till punkten förslag till maskot under övriga frågor.

6) Antagande av Piratpartiets medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar:
Mötet antog enhälligt bifogade stadgar.

7) Mötet beslutar att bilda föreningen Piratpartiet Värmland:
Mötet beslutade enhälligt att bilda kommunförening Piratpartiet Karlstad

8) Val av konstituerande styrelse tills första ordinarie medlemsmöte.

a) Val av ordförande: Nominerad Isabelle Danielsson
Mötet valde enhälligt Isabelle Danielsson

b) Val av sekreterare: Nominerade Malin Karlsson och JP Anderson
Sluten votering begärdes.
Mötet valde Malin Karlsson

c) Val av kassör: Nominerad Jimmie Karlsson
Mötet valde enhälligt Jimmie Karlsson

d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan (2-10 personer)
Mötet fastställde antalet ledamöter till (5)

e) Val av dessa ledamöter:
Nominerade Andre Piirsalu, Sebastian Andersson, Oscar Norberg, Coby Acinti och JP Anderson
Mötet valde samtliga dessa till ledamöter.

9) Val av revisor och ersättare för denna: Mötet valde Gustav Nipe till revisor

10) Val av valberedning (1-5 personer):
Nominerade C Magnus Berglund och Lucas Persson.
Mötet valde C Magnus Berglund och Lucas Persson till valberedning och utsåg även C Magnus Berglund som sammankallande för denne.

11) Övriga frågor.
– Förslag till maskot. Coby föredrar.
Coby har köpt en mjukis bläckfisk (fullt utrustad med ögonlapp och pirathatt) som han föreslår bli maskot för Piratpartiet Karlstad.

Mötet antog enhälligt bläckfisken till maskot tills dess att ordinarie årsmöte hålls.
Mötet uppdrog till styrelsen att utlysa en anmodan om namnförslag för bläckfisken och att styrelsen sedan skall inom sig namnge maskoten efter det förslag som anses mest lämpligt.

12) Mötets avslutande: C Magnus Berglund förklarar mötet avslutat kl: 20:35

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>